Werkgevers

ARBO-wet

Een van de grootste risico’s die werknemers op de werkvloer lopen is het oplopen van gehoorschade door te veel lawaai. Als werkgever bent u onder omstandigheden vanuit de ARBO-wet dan ook verplicht uw medewerkers te voorzien van gehoorbescherming en er op toe te zien dat uw werknemers deze ook daadwerkelijk dragen. Deze regel geldt voor medewerkers die blootgesteld worden aan een gemiddelde dagdosis van 85dB (A) of meer en als het lawaai niet op een andere manier verminderd kan worden.

Sinds 21 april 2019 geldt daar bovenop nog de Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (verordening EU 2016/425). De grens van 85dB (A) blijft gelijk, maar gehoorbeschermers vallen vanaf nu in de hoogste risicocategorie van de PBM’s, categorie III. In deze verordening zijn er voor gehoorbeschermers een aantal extra verplichtingen toegevoegd.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Gehoorbeschermers moeten zijn voorzien van de juiste certificeringen
  • Bij ingebruikname moet de afdichting getest worden d.m.v. een lektest
  • De gehoorbeschermers moeten daarna jaarlijks opnieuw getest worden
  • Al deze controles moeten door de leverancier worden geregistreerd

Uiteraard kan ook een & al oor gehoorbeschermers leveren en de lektesten uitvoeren. Als u voor uw medewerkers gehoorbescherming wil laten aanmeten dan bespreek ik graag de mogelijkheden met u. Zo biedt een & al oor ook de mogelijkheid van het maken van de afdrukken bij u op locatie.

Van donderdag 7 maart t/m maandag 11 maart is een & al oor gesloten.